Pokrywy i korpusy D400

KIO D400

Pokrywy i korpusy D400 są przeznaczone do stosowania we włazach kanałowych dróg (również w ciągach pieszo – jezdnych), utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Mogą być również wykorzystywane w podziemnej części instalacji sygnalizacji świetlnej, oświetleniach dróg, telekomunikacji, telewizji kablowej i telewizji przemysłowej.