Procedury Zarządzania Ruchem PAS 13
Redukcja ryzyka wypadków

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych

Efektywne zarządzanie ruchem

Efektywne zarządzanie ruchem

Efektywne zastosowanie poręczy

Efektywne zastosowanie poręczy

Znaczenie wysokości strefy uderzenia

Znaczenie wysokości strefy uderzenia

Pole widzenia

Pole widzenia

Efektywne wydzielenie ruchu pieszych

Efektywne wydzielenie ruchu pieszych

Ochrona mienia

Ochrona mienia

Standaryzacja kolorystyczna

Standaryzacja kolorystyczna